Organizační struktura

Zastupitelstvo obce (ZO) – výbory ZO

Rada obce (RO) – komise RO
                               - příspěvkové organizace

Obecní úřad

Výbory ZO
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor

Komise RO
Stavební komise
Kulturní komise
Komise životního prostředí

Příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd
Základní umělecká škola Dolní Újezd