Farní charita

Sídlo organizace: 569 61  Dolní Újezd č. p. 613
Právní forma: církevní organizace
Založena: 1. 6. 1992
Zřizovatelem: Biskupství královehradecké
Statutární zástupce: Jana Kalibánová, ředitelka organizace,
                                    Ing. Lada Černá, zástupkyně ředitelky
Tel. kontakt: 461 631 672, 605 385 148
email: chardolujezd@tiscali.cz
http://dolniujezd.charita.cz 
IČO: 49324357
Číslo účtu: 1280318359/0800 u České spořitelny

Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Zajišťujeme tyto služby:

Služba se nacházejí v budově Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Dolní Újezd. Vchod do budovy je bezbariérový a pro bezbariérový přístup do jednotlivých pater budovy je zde k dispozici výtah. Naši klienti nás mohou navštívit v kanceláři (číslo 211) v prvním patře budovy nalevo od výtahu.