Svatební obřady

Na území České republiky je možné uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

K uzavření sňatku je nutné, aby snoubenci osobně podali žádost na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou musí snoubenci požádat o osvědčení k uzavření církevního sňatku (sňatek je možno uzavřít pouze před registrovanou církví) příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodě bude manželství uzavřeno.

Rada obce Dolní Újezd stanovila jako místo k uzavření manželství obřadní síň umístěnou v budově kanceláří Zemědělského družstva Dolní Újezd. Doba k uzavření manželství: sobota  10.00 - 14.00 hodin

Mimo stanovenou dobu nebo určené místo je nutné svatební obřad  domluvit na matrice. .

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
  1000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
  2000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
  3000 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  v cizině nebo s cizincem
  500 Kč

Příklad jiných vhodných míst pro svatební obřady - Budislav Kostel Boží lásky, Budislav hájenka, Budislav Chata spisovatelů......

V roce 2022 nebude matrika Dolní Újezd oddávat v tyto termíny: 16. 4., 2. 7., 9. 7., 1. 10., 29. 10., 19. 11. a Vánoční svátky

Pro bližší informace ohledně svatebních obřadů volejte matriku Dolní Újezd  tel. 461 632 822, 736 629 806. Schůzky na matrice Dolní Újezd vždy po telefonické domluvě (i v úřední dny).